Εργασίες

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

  Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Ογκολογίας με εργασία καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους σε word αρχείο ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται κατωτέρω.

  Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση.

  Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

  • Η περίληψη (αυστηρά μέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11.
  • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
   • Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
   • Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε με πεζά γράμματα το όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
   • Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε με πεζά το ίδρυμα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστιχο με την ακόλουθη σειρά κειμένου:
    • Σκοπός,
    • Υλικό και μέθοδοι,
    • Αποτελέσματα και
    • Συμπεράσματα. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.
  • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Ο μέγιστος αριθμός συγγραφέων ανά εργασία είναι 6 (έξι) συγγραφείς. Η Οργανωτική - Επιστημονική Επιτροπή έχει δικαίωμα αποδοχής των υπεράριθμων συγγραφέων.
  • Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστημονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωμα συμμετοχής) τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων.
  • Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συμμετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήψη της επιστολής μη αποδοχής της εργασίας του.
  • Για την υποβολή των εργασιών σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του συνεδρίου θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας καθώς και να δημιουργήσετε ένα username καθώς και ένα password που θα τα γνωρίζετε μόνο εσείς.
  • Δηλώστε τον τίτλο της Εργασίας σας καθώς και τα ονόματα των συγγραφέων
  • Επιλέξατε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (προφορική ανακοίνωση ή e-poster). Σε κάθε περίπτωση, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.
  • Κατά την υποβολή της εργασίας σας θα σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα επιβεβαίωσης
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλ.: 210 3250260.

  Προφορικές Ανακοινώσεις

  Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 10 λεπτά (8 λεπτά παρουσίαση και 2 λεπτά συζήτηση) Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, ανάλογα με τις ανάγκες του επιστημονικού προγράμματος.

  Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

  Σύμφωνα με την ΕΕΧΟ, οι ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) θεωρούνται ισάξιες με τις Προφορικές Ανακοινώσεις. Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι διαθέσιμες, σε ευμεγέθεις οθόνες, καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

   

   

  © 2019 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας