Πληροφορίες

  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

  31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019
  Αθήνα, ξενοδοχείο Royal Olympic
  (Αθανασίου Διάκου 28-34, 11743 Αθήνα, τηλ: 210 92.88.400, www.royalolympic.com)

  Επίσημη γλώσσα

  Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

  Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

  Στο συνέδριο χορηγούνται 31 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  Πιστοποιητικό

  Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης (barcode).

  Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του συνεδρίου.

  Κονκάρδα συνέδρων

  Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα την οποία είναι υποχρεωμένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

  Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

  Οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραμματεία.

  Εμπορική έκθεση

  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων

  © 2020 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας