Θεματολογία

  1. Neo-adjuvant θεραπείες
  2. Τοξικότητα χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας
  που απαιτούν χειρουργική παρέμβαση
  3. Μετεγχειρητική παρακολούθηση ογκολογικών
  ασθενών: κατευθυντήριες οδηγίες
  4. Τοπικά προχωρημένος-οριακά εξαιρέσιμος
  καρκίνος παγκρέατος
  5. Κληρονομικοί καρκίνοι. Ο ρόλος του χειρουργού.
  6. Προεγχειρητική ακτινοχημειοθεραπεία για
  καρκίνο του ορθού. Πότε χειρουργούμε.
  Πλήρης παθολογοανατομική ανταπόκριση
  7. Ο ρόλος του γαστρεντερολόγου στον αρχόμενο
  και προχωρημένο καρκίνο του γαστρεντερικού
  σωλήνα
  8. Ογκοπλαστική μαστού
  9. Ενδείξεις PET – CT στην προεγχειρητική
  σταδιοποίηση και στον έλεγχο για υποτροπή
  10. Κυτταρομειωτική χειρουργική - HIPEC
  11. Λεμφαδένας φρουρός.
  Λεμφοίδημα: πρόληψη και αντιμετώπιση
  12. Ταχεία βιοψία, πού, πότε, πώς;
  13. Μελάνωμα, τι νεότερο
  14. Γηριατρική Ογκολογία
  15. Σαρκοπενία. Καρκινική καχεξία και
  περιεγχειρητικές διατροφικές ανάγκες
  16. Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης
  17. Οι εφαρμογές των ραδιοσυχνοτήτων (RF)
  στη Χειρουργική Ογκολογία
  18. Καρκίνος του ορθού και διασώζουσες
  στο σφιγκτήρα επεμβάσεις. ΤΕΜ, TAMIS
  19. Επιπλοκές των στομιών. Μετεγχειρητικές
  κοιλιοκήλες μετά από ογκολογικές επεμβάσεις
  20. Καρκίνος του θυρεοειδούς.
  Λεμφαδενικοί καθαρισμοί
  21. Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία
  22. Πυελικές εξεντερώσεις
  23. Παθολογοανατομικός έλεγχος ποιότητας της
  χειρουργικής του κολο-ορθικού καρκίνου
  24. Ολική εκτομή του μεσο-ορθού.
  Ολική μεσοκολική εκτομή
  25. Ο ρόλος της κυτταρολογίας στην προεγχειρητική
  διάγνωση
  26. Επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας στη
  Χειρουργική Ογκολογία
  27. Πνευμονικές μεταστάσεις. Ηπατικές μεταστάσεις
  28. Μεταμόσχευση ήπατος
  29. Λαπαροσκοπική Σταδιοποίηση και Επεμβάσεις
  30. Ρομποτική Χειρουργική για Καρκίνο
  31. Σαρκώματα Μαλακών Μορίων και Οστών
  32. Ο ρόλος της επείγουσας χειρουργικής στην
  Ογκολογία
  33. Ο ρόλος των Συλλόγων Ασθενών με καρκίνο
  34. Καρκίνωμα του ορθού:
  από την σφιγκτηροσωστική χειρουργική
  στη διατήρηση του οργάνου
  35. Εκτεταμένος Καρκίνος Νεφρού
  36. Καρκίνος Ωοθήκης με διηθήσεις Οργάνων-
  Μεταστάσεις
  37. Ποιότητα ζωής μετά από ογκολογικές
  χειρουργικές επεμβάσεις
  38. Νέο-επικουρικές θεραπείες.
  Οισοφαγογαστρικός καρκίνος, Παγκρεατικός
  καρκίνος, Καρκίνος του ορθού
  39. Θρομβοπροφύλαξη ογκολογικών ασθενών
  40. Καρκίνος του προστάτου
  41. Η αντιμετώπιση του πόνου στον ογκολογικό
  ασθενή
  42. Υγρή βιοψία στη διάγνωση και παρακολούθηση
  ογκολογικών ασθενών
  43. Σαρκώματα μαλακών μορίων και οστών
  44. Το Ογκολογικό Συμβούλιο
  45. Νεότερα για την εξειδίκευση της Χειρουργικής
  Ογκολογίας. Ο ρόλος των Ογκολογικών
  Νοσοκομείων
  46. Ποινική και αστική ιατρική ευθύνη κατά την
  αντιμετώπιση των καρκινοπαθών ασθενών
  © 2021 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας