Χορηγοί

  Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου

   
  ASPEN
   
  BARD
   
   
  BAXTER
   
  BIANEX
   
   
  CONVATEC
   
  ETHICON
   
   
  HOPSPIDYNE
   
  GENESIS
   
   
  GCP
   
  MAVROGENIS
   
   
  MEDELLA
   
  PFIZER
   
   
  RIPPLE
   
  PELMYPLUS
   
   
  SOFMEDICA
   
  SPECIFAR
   
   
  SURGILIFE
   
   
  © 2020 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας